Uudised

MNEMUS Vabamus

Alates 9. juunist 2023 on Vabamu püsinäituse juures avatud uus heliteekond: „Niisugustest“ LGBT-aktivismini. 20. sajandi lood seksuaal- ja soovähemustest Eestis“LGBT helitekond on osa MNEMUSe loomeväljundist.
Vabamu püsinäitus kõneleb repressioonidest ja vabaduse püüetest. Näituse teejuhile, audiogiidile lisandub peale põhitasandi veel üks tasand, nimelt 20. sajandi Eesti kvääre lugusid jutustav heliteekond. Uue heliteekonna kuraator on Tartu Ülikooli etnoloogia doktorant Rebeka Põldsam ning see juhatab näitusekülastaja läbi Vabamu püsinäituse, juhtides tähelepanu mõnele uuele ja mõnele vanale esemele, mis aitavad mõtestada Eesti LGBT-ajalugu.  

Mis juhtus „niisuguste" inimestega teise maailmasõja ajal? Kuidas ja kus räägiti homoseksuaalsusest Nõukogude Eestis? Mis viis homoseksuaalsete suhete dekriminaliseerimiseni? Mis rolli on mänginud abielu homoseksuaalsete inimeste eludes Nõukogude ajal ja tänapäeval? Eesti-, inglise- ja venekeelne audiogiid toob muuseumisse LGBT-inimeste lood ajast, kui meid nimetati „niisugusteks“, kuni tänapäeva aktivismi ja kogukonna teemadeni. 

Ettekanded

Ene Kõresaar räägib projekt Nordic Voices seminaril "Oral histories, life stories and analysing significance in museums", mis toimub 5.-7. oktoobril, 2023 Turu ülikoolis elulugude kasutamisest Balti ajaloomuuseumide näitustel.