Publikatsioonid

Kõresaar, Ene; Jõesalu, Kirsti (2023). Diversification and Alternative Subjectivities in Estonian Museums: Memory of Soviet Collaboration and Complicity Revisited. The Slavic and East European Journal, 67 (3), xx−xx [ilmumas].

Dovydaitytė, Linara (2023). Curating Industrial Memories in a Museum: An Artistic Approach. Kunstiteaduslikke Uurimusi / Studies on art and architecture, 32 (3-4), 193−224.

Reidla, Jana; Kõresaar, Ene (2023). Auxiliary collections as active collections: the case of Estonia. International Journal of Heritage Studies,  1−13. DOI: 10.1080/13527258.2023.2263752.

Reidla, Jana; Murakas, Rein; Kõresaar, Ene (2023). Balti riikide muuseumid ja muuseumitöötajad uuringupeeglis. Muuseum 1 (50) veebiväljaanne kevad-suvi.

Reidla, Jana; Murakas, Rein; Kõresaar, Ene (2023). Balti riikide muuseumid ja muuseumitöötajad uuringupeeglis. II osa. Muuseum : Eesti Muuseumiühingu ajakiri, 2 (51).

Reidla, Jana; Kõresaar, Ene; Jõesalu, Kirsti (2023). Etnograafiapärandi määratlemisest ja kogumisest Eesti muuseumides. Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat, 64,  295−324.

Kõresaar, Ene; Anepaio, Terje. (2023). On the Role of the Individual in Materializing, Mediating, and Commemorating Memories of the Stalinist Repressions. In: Samira Saramo & Ulla Savolainen (Ed.).  The Legacies of Soviet Repression and Displacement: The Multiple and Mobile Lives of Memories.. (96−115).  Routledge. (Memory Studies: Global Constellations). DOI: 10.4324/9781003305569-8.

Jõesalu, Kirsti; Kõresaar, Ene (2022). Mitigating the Difficult Past? On the Politics of Renaming the Estonian Museum of Occupations. In: Kirsti Salmi-Niklander, Sofia Laine, Päivi Salmesvuori, Ulla Savolainen, Riikka Taavetti (Ed.). Friction, Fragmentation, and Diversity. Localized Politics of European Memories (27−53). Amsterdam: Amsterdam University Press. (Heritage and Memory Studies).

Kõresaar, Ene (2022). Book review: Museums of Communism: new memory sites in central and eastern Europe. In:  Journal of Baltic Studies. (139−141). 10.01.2022. DOI: 10.1080/01629778.2022.2024704.

Kannike, Anu; Jana Reidla (2021). Striving Towards Social Relevance: Interpretations of the Soviet Period in Estonian and Latvian Museums. – Lithuanian Historical Studies, 25: 175-211. DOI: 10.30965/25386565-02501006.

Kõresaar, Ene; Jõesalu, Kirsti (2021). From Museum as Memorial to Memory Museum: On the Transformation of the Estonian Museum of Occupations. In: Péter Apor; Constantin Iordachi (Ed.). Occupation and Communism in Eastern European Museums. Re-Visualizing the Recent Past (51−74). London: BLOOMSBURY ACADEMIC.

Kõresaar, Ene; Jõesalu, Kirsti (2021). Mälutööst elulooliste mälu-uuringuteni. Märkusi biograafilise kultuuriuurimise ja nõukogudejärgse Eesti mälu-uuringute seoste kohta. Acta Historica Tallinnensia, 27 (2), 353−377. DOI: 10.3176/hist.2021.2.05.

Kõresaar, Ene; Jõesalu, Kirsti (2021). Post-communist memories and life stories in Estonia: from memory work to life historical memory studies. In: R. Halili, A. Kola & G. Franzinetti (Ed.). Memory of Communism in Post-Communist Europe: Social Practices, Research, Communication (xx−xx). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Reidla, Jana; Anu Kannike (2021). Multivocality in New Representations of the Soviet Period: The Cases of Latvian and Estonian Museums. – Culture Crossroads, 17: 139-152.