Inimesed

Ene_Koresaar_Photo N.Tammeaid

Ene Kõresaar

Projekti MNEMUS juht. Suulise ajaloo ja mälu-uuringute professor Tartu Ülikooli kultuuriteaduste Instituudi etnoloogia osakonnas

Ene Kõresaar on etnoloog, eluloo- ja mälu-uurija. Tema uurimistöö keskmes on olnud teise maailmasõja ja nõukogude perioodi mäletamine, 20. sajandi kogemuse narratiivne periodiseerimine ning nõukogudejärgsed sotsiaalse ja kultuurimälu protsessid elulugudes, rohujuuretasandi organisatsioonide tunnustuspoliitikas, tähtpäevaajakirjanduses ja muuseumides. Ta on osalenud Eesti Rahva Muuseumi nõukogu ning Eesti Okupatsioonide ja vabaduse muuseumi Vabamu nõuandva koja töös. Ene on Eesti Rahva Muuseumi aastaraamatu toimetuskolleegiumi liige.

Ene Kõresaare CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Intervjuu Ene Kõresaarega novembris 2021

Kirsti_Joesalu_F_Tammeaid

Kirsti Jõesalu

Teadur (PhD) Tartu Ülikooli kultuuriteaduste Instituudi etnoloogia osakonnas

Kirsti Jõesalu on etnoloog, suulise ajaloo ja mälukultuuri uurija. Teda huvitab mälukultuuri avalik-privaatse meenutamise suhe. Kirsti on peamiselt uurinud hilise sotsialismi ja nõukogudejärgse pöörde meenutamist. Ta on uurinud hilise sotsialismi meenutamist nii elulugudes kui kultuuritekstides (romaanid, dokumentaalid, muuseuminäitused) ja ametlikes kõnedes, dokumentides. Kureermise kogemus on tal Eesti Ajaloomuuseumi näituse “Minu Vaba Riik” juurest (2018). Alates 2018. aastast on Kirsti Kultuurministeeriumi juures asuva muuseumide tegevustoetuste komisjoni liige ja alates sügisest 2021 Eesti Vabaõhumuuseumi teadusnõukoja liige. 2020. aasta sügise veetis ta Kone stipendiaadina Helsinki Collegium for Advanced Studies juures.

Kirsti Jõesalu CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Linara_Dovydaityte_F_Tammeaid

Linara Dovydaityte

Teadur (PhD), Kunstiajaloo ja kunstikriitika osakonna juhataja Kaunase Vitautas Suure Ülikoolis

Linara Dovydaityte  on tunnustatud museoloog ja kunstiajaloolane, kes on huvitatud Leedu mälupoliitikast, kogukonna kaasamisest ja avalikust kommunikatsioonist. Tal on kureerinud näitusi Vilniuse kaasaegse kunsti keskuses ja ta õpetab museoloogiat Kaunases, Vytautas Magnuse ülikoolis. Linara on kaasa löönud mitmes muuseumi- ja päranditeemalistes EL rahastatud projektis (EDUATOM, INNOCULT).

Linara Dovydaityte CV Eesti Teadusinfosüsteemis

 

Jana_Reidla_f N.Tammeaid

Jana Reidla

Teadur (PhD) Tartu Ülikooli kultuuriteaduste Instituudi etnoloogia osakonnas

Jana Reidla on etnoloogina muuseume uurides keskendunud kogumistööle, juhtimisele, muuseumiharidusele ja kuraatori elukutsele. Praktilise muuseumitöö kogemuse on ta omandanud Eesti Rahva Muuseumis nii koguhoidjana kui näituste osakonda juhtides ning hiljem Eesti Panga muuseumi püsinäitust kureerides. Aastatel 2021.-2022 kureerib Jana ajalooliste ehete teemalist näitust Pärnu Muuseumis. Tema väitekiri keskendus viimase aja muutustele kuraatorite töös Eesti, Läti, Leedu ja Soome rahvusmuuseumides, mis on toimunud „uue museoloogia” ideede elluviimise, organisatsiooniliste reformide ja kommunikatsioonifunktsiooni järjest suurema tähtsustamise koosmõjul.

Jana Reidla CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Terje_Anepaio_F_Tammeaid

Terje Anepaio

Teadur-kuraator (MagPhil) Eesti Rahva Muuseumis

Terje Anepaio on etnoloog, uurinud stalinlike repressioonide mälu ja represseeritute mälutööd Eestis, tehes koostööd represseeritute organisatsioonidega (Eesti Memento Liit, Murtud Rukkilille Ühing). Mälutööst on tal valminud ka dokumentaalfilm „Meie mäletame! Meie mälestame!“ (ERM, 2012). Elulugude uurijana on Terje välitöödel kogunud erinevatesse mälukogukondadesse kuuluvate inimeste (ingerisoomlased, küüditatud, venekeelsed eestimaalased) lugusid ja osalenud korduvalt eluloovõistluste žürii töös. Eesti Rahva Muuseumis on Terje kureerinud mitmeid näitusi nõukogude perioodi argielust (toidukultuurist ja noortekultuurist). ERMi püsinäituse „Kohtumised“ (2016) töögrupis osales ta peamiselt külma sõja ajastut käsitleva näituseosa ettevalmistamisel.

Terje Anepaio Eesti Teadusinfosüsteemis

 

Projekti kaastatud doktorandid ja magistrandid

Paulina Vituščanka on Tartu Ülikooli kultuuriteaduste instituudis etnoloogia nooremteadur ja doktorant. Doktoritöö teema: 20. sajandi narratiivid Eesti, Läti ja Leedu piirkonnamuuseumides: riiklike mälupoliitikate ja kohalike mälupraktikate koosmõju, juhendajad Ene Kõresaar ja Kirsti Jõesalu.

Ilona Piirimägi, magistrant. Magistriprojekti teema „Betti Alveri muuseumi arengukava“, juhendaja Kirsti Jõesalu.

Lea Korem, magistrant. Magistriprojekti teema "Ekspositsiooni elavdamine toiduteemaliste programmidega Eesti Vabaõhumuuseumis" (Enlivening the exposition with food-themed programs at the Estonian Open Air Museum). Juhendaja Ene Kõresaar.

Anastasiia Avramenko, magistrant. Magistritöö teema: "Nõukogude argikultuuri kujutamine Eesti rgionaalmuuseumides" ("Representation of Soviet everyday culture in Estonian regional museums"), juhendajad Kirsti Jõesalu ja Elo-Hanna Seljamaa. Magistritöö kaitstud augustis 2023.

Eliis Vaino, MA. "Autistlik laps muuseumikülastajana Tartu Ülikooli muuseumi näitel", magistritöö kaitstud jaanuaris 2022, juhendaja Kirsti Jõesalu.

 

Nõuandev kogu

Hellar Lill (Eesti Sõjamuuseumi direktor, EE)

Mariann Raisma (museoloog, Tartu Ülikooli muuseumi direktor, EE)

Toms Ķikuts (Läti Rahvusliku Ajaloomuuseumi teadusdirektor, LV)

Agrita Ozola (Tukumsi museumi direktor, LV)

Maija Spurina (Muuseumiuuringute teadur Läti Kultuuriakadeemias, LV)

Gabrielius Sužiedėlis (Kaunase Linnamuuseumi direktor, LT)

Rūta Kačkutė (Leedu Rahvusmuuseumi direktor, LT) 

Marius Pečiulis (Kaunase Üheksanda Kindluse Muuseumi direktor, LT) 

MNEMUS Board meeting 18.8.21. N. Tammeaid

Projekti MNEMUS ja selle Nõuandva kogu liikmed Tartu Ülikooli muuseumi juures 2021. aasta augustis. Vasakult: 1) Jana Reidla, 2) Terje Anepaio, 3) Kirsti Jõesalu, 4) Hellar Lill, 5) Maija Spurina, 6) Linara Dovydaityte, 7) Mariann Raisma, 8) Rūta Kačkutė, 9) Toms Ķikuts, 10) Agrita Ozola, 11) Ene Kõresaar