Tegevused

Siin tutvustame peamisi tegevusi ja sündmusi, mis MNEMUS projekti käigus toimunud on nagu välitööd, nõuandva kogu kokkusaamised, tulemuste tutvustamine ettekannetes jms.

2023

 

20.-23.09.2023 toimus Tallinnas rahvusvaheline konverents Post-Socialist Memory Cultures in Transition, mille kaaskorraldajaks oli meie projektitiim.

Konverentsi eesmärk oli uurida muutusi postsotsialistlikes, eriti Ida-, Kesk- ja Kagu-Euroopa mälukultuurides, mis on tekkinud riikidevaheliste, regionaalsete, rahvuslike ja kohalike pingete ja vastasmõjude tulemusena ning saanud uue suund Venemaa agressioonisõjaga Ukrainas. Konverentsi üheks läbivaks teemaks oli "Mäletamise mitmekesisus ja kriitiline dialoog muuseumides". Viies muuseumi- ja mälutööd arutlevas paneelis tutvustasid oma uurimistööd Ukraina, Poola, Soome, Saksamaa, Suurbritannia, Leedu, Tšehhi, Prantsusmaa, Ungari, Hollandi ja Eesti teadlased ja muuseumitöötajad. Eraldi paneel oli pühendatud Ukraina kultuuripärandi haavatavusele ja säilimisele sõjatingimustes. Konverentsi üks plenaareesinejatest oli Erica Lehrer Concordia ülikoolist.

Konverentsi lõpuüritusena algatasime arutelu, mille keskmes oli Vabamu uus audiorännak "Sellistest inimestest LGBT aktivismini". Rebeka Põldsam ja Kirsti Jõesalu tutvustasid projekti ja helirännaku tegemist ning juhtisid vestlust sekkumise metoodikast muuseumis.

Konverentsi teised korraldajad on Tallinna Ülikooli projekt Translated Memory: Eastern European Past on the Global Arena (ERC, Eneken Laanes) ja Post-Socialist and Working Group. Võrdlevad mäluuuringud (PoSoCoMeS).

 

Esitlused ja esinemised

Ene Kõresaar, "Revisiting the Use of Life Stories in the Museum: a Baltic Perspective", keynote presentation at the international seminar  Oral histories, life stories and analysing significance in museums October 5-7, 2023, University of Turku (project Nordic voices: The use of oral history and personal memories in public history settings (2022-2024)).

Linara Dovydaitytė, "Collecting and Mediating Memories in the Museum:The Baltic case," presentation at the 2nd PoSoCoMeS conference "Post-Socialist Memory Culture in Transition", TLÜ.

Ene Kõresaar, "Museum Memories after Post-Communism: Representing Soviet-time Collaboration in Baltic History Museums", presentation at the 2nd PoSoCoMeS conference "Post-Socialist Memory Culture in Transition", TLÜ.

Kirsti Jõesalu & Ene Kõresaar, "Past migration - present communities: re-presenting the post-WWII migration and Russophone minority in Baltic history museums", The Memory Studies Association aastakonverents "Communities & Change", July 3-7, 2023, Newcastle ülikool (UK).

 

15.-17. juunini 2023 toimus Kaunases Vytautas Suure ülikoolis CBSE (Balti Uuringud Euroopas) konverents „Turning Points: Values and Conflicting Futures in the Baltics“. 16. juunil esineb paneelis "Politics, minorities, and memory in the Baltic States" Terje Anepaio ettekandega “War as the Content and Context: Museum Anthropological Fieldwork among the Russian-Speaking Veteran Mining Worker”. MNEMUS korraldas ka paneeli "Museum Practices as Memory Work", milles esinesid

  • Linara Dovydaityte, How to Remember? Memory Mediation in Baltic Museums;
  • Margaret Comer, Dark Heritage in Tallinn: Memory Narratives at Museums of Soviet and Nazi Repression;
  • Ene Kõresaar, Curator as a Mnemonic Agent: How Baltic Curators Position Themselves in the Field of Remembering;
  • Jana Reidla, The Position and Practice of Baltic History Museums in the Collecting Work.

Loometöö

Alates 9. juunist 2023 on Vabamu püsinäitusele lisatud uus heliteekond, mis on osa MNEMUSe uurimisprojekti loomeväljundist ja kannab pealkirja „„Niisugustest“ LGBT-aktivismini: 20. sajandi lood seksuaal- ja soovähemustest Eestis“. See tähendab, et püsinäituse audiogiidile on lisatud 20. sajandi Eesti kvääre lugusid jutustav heliteekond. Uue osa kuraator on Tartu Ülikooli etnoloogia doktorant Rebeka Põldsam ning see juhib näitusekülastaja tähelepanu mõnele uuele ja mõnele vanale esemele Vabamu püsinäitusel, mis aitavad mõtestada Eesti LGBT-ajalugu. 

Vabamu LGBT heliteekonna loomisest rääkis Rebeka Põldsam ka 8. juuni AK uudistes ning sellest kirjutati 9. juunil ERRi kultuuriportaalis.

 

2022

Välitööd 

14.-19. augustini 2022 viibis MNEMUSe töörühm Lätis välitöödel, et dokumenteerida ja analüüsida muuseumide kogumis- ja näitusetegevust 20. sajandi ajaloo kajastamisel. Külastasime mitmeid näitusi nii giidiga kui ka ilma, intervjueerisime kogude ja näituste valdkonna töötajaid, ning ka muuseumide juhte. Meid võeti lahkelt vastu Läti Etnograafilises Vabaõhumuuseumis, Läti Okupatsioonimuuseumis, Tukumsi Muuseumis, Rahvuslikus Ajaloomuuseumis, Läti Sõjamuuseumis ning Lätlased Välismaal muuseum-uurimiskeskuses.

Vaata Läti välitööde pildigaleriid

27. juunist 1. juulini 2022  käisid Linara Dovydaityte, Kirsti Jõesalu ja Terje Anepaio välitöödel Tallinnas ja Ida-Virumaal. Nad külastasid Eesti Vabaõhumuuseumi ja Patarei vangla muuseumi Tallinnas ning Sillamäe muuseumi, Kohtla-Nõmme Kaevandusmuuseumi ja Kreenholmi vabrikut Ida-Virumaal.

8.-10. veebruaril 2022 käisid Ene Kõresaar ja Kirsti Jõesalu välitöödel Leedus, Vilniuses. Välitöödel keskenduti 2021. aasta lõpus Tuskulenai memoriaalpargis Vilniuses avatud näitusele „Homo Sovieticus“. 

Esitlused ja esinemised

1.–2. detsembril 2022 toimus Helsingi Ülikoolis Soome Suulise Ajaloo Võrgustiku (FOHN) 8. rahvusvaheline sümpoosium – AFTER: Time, Place & (Dis)Connections in Oral History & Life Storying. Paneelis "(Dis)connections in Oral History Interview: Thinking of Time, Language, and Intersubjectivity" pidasid ettekande Terje Anepaio, Kirsti Jõesalu ja Jana Reidla teemal "Kauge ja lähedane: uurides kolleege Balitmaade ajaloomuuseumides" (“Distant and familiar: researching colleagues in the Baltic history museums”).

13.-14. oktoobril 2022 toimus Reykjavikis Islandil MSA Nordic 2022 konverents , kus Ene Kõresaar ja Kirsti Jõesalu pidasid ettekande "Counter-Memory as “Another Kind of Responsibility”: Baltic Museums’ Negotiations with the Post-Communist Memory Regime".

19.-21. oktoobril 2022 toimus Eesti Vabaõhumuuseumis konverents „Recent history and its untold stories in open-air museums”, kus 20. oktoobril esines peaettekandega Ene Kõresaar teemal "Museum making memories with life stories: (How) Does it work?, at the conference „Recent history and its untold stories in open-air museums”.

2. septembril 2022 pidasid Jana Reidla ja Ene Kõresaar ettekande "Between ‘Heritage’ and ‘Stuff’: On the Function of Auxiliary Collections in Estonian Museums" SIEF muuseumide ja materiaalse kultuuri töörühma veebiseminaril "(In-)significant stuff. Museums and the flipside of meaning making". 

13.-16. juunil 2022 toimus Reykjavikis Põhjamaade etnoloogia ja folkloristika konverents “RE:”. Ene Kõresaar ja Kirsti Jõesalu pidasid ettekande paneelis “Minority Memories and Heritages in (Re)imagining Nations and Multinational Communities”.

12.-18. juunil 2022 toimus Leedus Telsiais Balti Museoloogiakool „Dealing with Difficult Heritage in Museums“ . Ene Kõresaar esines ettekandega „Museum, memory and ontological security: the case of Estonian Museum of Occupations and Freedom Vabamu“ (veebiettekanne, 13.06).

26. mail 2022 pidas suulise ajaloo ja mälu-uuringute professor Ene Kõresaar Tartu Ülikooli muuseumi valges saalis inauguratsiooniloengu „Elulood kui mälutöö“. Vaata pildigaleriid.

19.-20. mail 2022 toimus Corki ülikooli korraldatud konverents "Cultural Memory of Past Dictatorships: Narratives of Implication in a Global Perspective", kus Ene Kõresaar ja Kirsti Jõesalu pidasid ühise ettekande "Diversification and Alternative Subjectivities in Estonian Museums: Memory of Soviet Complicity Revisited."

10.-11. mail 2022 toimus Tartus rahvusvaheline konverents “Museums as spaces of cultural translation and transfer”, mille korraldas TÜ Maailma keelte ja kultuuride kolledž koostöös Ghenti ülikooliga. Ene Kõresaar oli konverentsi teadusnõukogus.

9. märtsil 2022 toimus Virtuaalne raamatuesitlus: Friction, Fragmentation, and Diversity. Kirsti Salmi-Niklander, Sofia Laine, Päivi Salmesvuori, Ulla Savolainen, Riikka Taavetti toimetatud kogumik Friction, Fragmentation, and Diversity. Localized Politics of European Memories  (Amsterdam: Amsterdam University Press, Heritage and Memory Studies series). Muuhulgas esitleti Kirsti Jõesalu ja Ene Kõresaare peatükki Mitigating the Difficult Past? On the Politics of Renaming the Estonian Museum of Occupations. 

8. märtsil 2022 esinesid Ene Kõresaar ja Kirsti Jõesalu Eesti Rahva Muuseumi teadusseminaril ettekandega „Muuseumist mälu-uurija pilguga: vastuolulised subjektipositsioonid näitusel“. Nad tutvustasid kuulajatele uurimisprojekti MNEMUS, arutlesid võimaluse üle analüüsida 20. sajandi tõlgendusloomet näitustel mäluteooriate ja sotsiaalteadusliku subjekti positsioneerimise metodoloogia kombinatsioonis. Näitena analüüsisid nad nõukogude põllumajandusjuhi kuju lahendusi Eesti ja Leedu muuseumides.

3. veebruaril 2022 osales Terje Anepaio Eesti Saksa saatkonna korraldatud diskussioonis "Presentation of everyday life in GDR and ESSR in museums". Vestluspartner oli DDR muuseumi näitustejuht Sören Marotz. Diskussiooni juhtis Ene Kõresaar. Arutelu toimus Zoomi keskkonnas.

Kaitsmised 

27. jaanuaril 2022 kaitses Eliis Vaino rakendusantropoloogilist magistriprojekti “Autistlik laps muuseumikülastajana Tartu Ülikooli muuseumi näitel“, juhendaja Kirsti Jõesalu. Magistritöö valmis koostöös Tartu Ülikooli muuseumiga. Eliis esitas magistriprojekti raames muuseumile soovitused, kuidas võtta muuseumis paremini vastu autistlikke õpilasi. Autistlike õpilaste muuseumikülastust toetab võimalus hankida eelnevalt selgelt esitatud infot muuseumi ja seal toimuva kohta, muuseumipedagoogi informeeritus ja valmisolek ning täpsed märgistused muuseumikeskkonnas ja võimalus külastuse käigus tekkinud pingeid leevendada. Vt Foto.

2021

Välitööd 

3.-9. septembrini 2021 oli MNEMUSe töörühm välitöödel Leedus: Vilniuse ja Kaunase muuseumides. Peamine eesmärk oli dokumenteerida ja analüüsida muuseumide kogumis- ja näitusetegevust 20. sajandi ajaloo kajastamisel. Selleks külastasime mitmeid näitusi nii giidiga kui ilma, intervjueerisime näitusemeeskondade liikmeid, koguhoidjaid ning muuseumide juhtivtöötajaid.

Suur tänu meid lahkelt vastu võtnud muuseumidele: Okupatsioonide ja Vabadusvõitluse Muuseum, Leedu Rahvusmuuseum, Vilniuse Muuseum, Kodanikuhariduse Keskus, Kaunase Linnamuuseum (eriti selle filiaal Mikas and Kipras Petrauskase Muuseum), Kaunase 9. Kindluse Muuseum, M. K. Čiurlionise Kunstimuuseumi filiaal – Kaunase Pildigaleriis paiknev kogukonnaprojektide keskus, Suur Sõjamuuseum.

Pildigalerii Leedu välitöödest

 

Esinemised 

6.-7. detsembril 2021 toimus konverents “Participation and Public Interpretations: How to Navigate Multiple Historical Narratives in Museums?“ Ene Kõresaar ja Kirsti Jõesalu esinesid ettekandega “Diversification of mnemonic discourses on Russophone minority in Estonian museums: is agonistic memory possible”.

5.-9. juulil 2021 toimus MSA (Memory Studies Association) 5. konverents ‘Convergences’; Varssavis, veebi teel. Ene Kõresaar ja Kirsti Jõesalu esinesid ettekandega “On museological representation of communism in Estonia: the role of Soviet collaborator”.

19.-24. juunil 2021 toimus SIEF 15. kongress Helsingis. Kirsti Jõesalu osales SIEF-i ümarlaual “In difficult heritage: whose rules, which community?”.

15. juunil 2021 toimus Nordic Culture Point’i projekti „Nordic Baltic Network of Life Writing” veebinar. Ene Kõresaar esines ettekandega “Notes on the use of life stories in the museum: observations from Estonia and Latvia”.

3.-4. juunil 2021 ERC projekti “Tõlgitud mälu” tööpaja “Ohvrid, kurjategijad ja seotud subjektid Kesk- ja Ida-Euroopas” raames Tallinnas 3. juunil 2021 peetud esinemised. Ene Kõresaar ja Kirsti Jõesalu esinesid ettekandega „Diversification and alternative subject positions. On museological representation of communism in Estonia”.

24.-27. märtsil 2021 toimus Euroopa Sotsiaalteaduse Ajaloo konverents (European Social Science History Conference (ESSCH)), veebi teel Leidenis. Ene Kõresaar, Kirsti Jõesalu ja Terje Anepaio esinesid ettekannetega. Kirsti Jõesalu ettekanne kandis pealkirja “Oral History and NGOs-activism: educating and commemorating about 20th century history”, Ene Kõresaare ettekanne kandis pealkirja “Revisiting the Use of Life Stories in the Museum: a Baltic Perspective”, Terje Anepaio ettekanne kandis pealkirja “Let our stories be in the museum, too! Collecting memories of Russian speaking miners in Estonia”.

Rahvusvahelise nõuandva kogu kokkusaamine Tartus ja Tallinnas 17.-19. augustil 2021

Nõuandva kogu esimese kokkusaamise kavas olid ühised seminarid ja muuseumikülastused nii Tartus kui Tallinnas. Projekti MNEMUS juht Ene Kõresaar tutvustas nõukojale projekti. Töörühma liige Jana Reidla tutvustas oma muuseumiuuringute teemal valminud doktoritööd, mille kaitsmine seisis tol hetkel veel ees – 27. augustil. Avaseminaril andis Ene Kõresaar nõukoja liikmetele vihjeid, missugust nõu neilt oodatakse, ja mida tähele panna Eesti külaskäigu ajal. Seminaride vahepeal külastasime uute näituste peakuraatorite juhendamiselTartu Ülikooli muuseumi, Eesti Rahva Muuseumi, Okupatsioonide ja Vabaduse Muuseumi Vabamu ning Eesti Ajaloomuuseumi. Lõpuseminaril tegime kokkuvõtteid ja nõukoja liikmed võrdlesid Baltimaade muuseumide arenguid viimastel aastatel. Lepiti kokku korraldada järgmine kokkusaamine 2023. aasta kevadel.